• projekty architektoniczne
 • projekty obiektów użyteczności publicznej
 • projekty budynków mieszkalnych
 • projekty dla obiektów zabytkowych

  (renowacje, adaptacje, rozbudowy)

 • projekty zagospodarowania terenu
 • badania architektoniczno-konserwatorskie
 • projekty wnętrz
 • koncepcje architektoniczne
 • inwentaryzacje
 • projekty termomodernizacji
 • audyty i certyfikaty energetyczne
 • kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót
 • optymalizacje energetyczne projektów budowlanych
 • nadzory
 • przygotowanie dokumentacji do przetargów,

   wniosków o dofinansowanie, dotacji

 • inne usługi związane z architekturą i budownictwem