Kościół w Łodygowicach

Kościół pw. św. Stanisława w Łodygowicach
remont elewacji

lokalizacja: Łodygowice
data: 2012, 2014
kategoria: obiekt sakralny
architektura: Magdalena Piątek
zakres: renowacja wnętrza (2012), renowacja elewacji i dachu (2014)
inwestor: parafia