Bank spółdzielczy w Żywcu

Bank Spółdzielczy w Żywcu
adaptacja pawilonu usługowego na punkt kasowy

lokalizacja: Żywiec
data: 2012
kategoria: obiekt użyteczności publicznej
architektura: Magdalena Piątek
współpraca: Bartłomiej Szymański
zakres: koncepcja, projekt budowlany, projekt aranżacji wnętrza, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
powierzchnia użytkowa: 66 m2
inwestor: publiczny