Dom Pielgrzyma

Dom Pielgrzyma
remont generalny i rozbudowa budynku turystycznego

lokalizacja: Zawoja
data: 2011
kategoria: Budynek usługowy, noclegowo-gastronomiczny
architektura: Magdalena Piątek
współpraca: Piotr Rzepka, Bartłomiej Szymański, Stefan Białkowski, Antoni Gołek
zakres: koncepcja, projekt budowlany, kosztorys inwestorski
powierzchnia zabudowy: 397 m2
powierzchnia użytkowa: 617 m2
kubatura: 2328 m3
inwestor: klasztor Karmelitów Bosych