Geopark Glinka

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne nieczynnego kamieniołomu

lokalizacja: Glinka
data: 2011
kategoria: obiekt użyteczności publicznej
architektura: Magdalena Piątek
współpraca / branże: Bartłomiej Szymański, Hubert Warchał
zakres: koncepcja zagospodarowania, program funkcjonalno-użytkowy
powierzchnia zagospodarowania: ok. 4,5 ha
inwestor: publiczny