Bank spółdzielczy w Rajczy

Bank Spółdzielczy w Rajczy
modernizacja i rozbudowa siedziby banku

lokalizacja: Rajcza
data: 2009
kategoria: obiekt użyteczności publicznej
architektura: Magdalena Piątek
współpraca: Bartłomiej Szymański, Jan Kraus, Stanisław Leśko
zakres: koncepcja, projekt budowlany, projekt aranżacji wnętrza, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, nadzór autorski
powierzchnia zabudowy: 157 m2
powierzchnia użytkowa: 330 m2
kubatura: 1365 m3
inwestor: publiczny