Kamienica prywatna

Remont elewacji
lokalizacja: Żywiec, ul. Kościuszki
data: 2012 – 2013
kategoria: obiekt wpisany do rejestru zabytków
architektura: Magdalena Piątek
współpraca / branże: Bartłomiej Szymański
zakres: program prac konserwatorskich, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, nadzór autorski
powierzchnia elewacji: ok. 130 m2
inwestor: prywatny