Kino „Janosik”

Modernizacja hallu głównego

lokalizacja: Żywiec
data: 2010 – 2011
kategoria: obiekt użyteczności publicznej
architektura: Magdalena Piątek
współpraca: Bartłomiej Szymański
zakres: koncepcja, projekt budowlany, projekt aranżacji wnętrza, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, nadzór autorski
powierzchnia użytkowa: 85 m2
inwestor: publiczny