Kino „Światowid”

Modernizacja hallu głównegoi węzła sanitarnego

lokalizacja: Katowice
data: 2011
kategoria: obiekt użyteczności publicznej
architektura: Magdalena Piątek
współpraca: Bartłomiej Szymański, Bronisław Nowobilski
zakres: koncepcja, projekt budowlany, projekt aranżacji wnętrza, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
powierzchnia użytkowa: 65 m2
inwestor: publiczny