Kościół w Gilowicach

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach
renowacja zabytkowego kościoła drewnianego

lokalizacja: Gilowice
data: 2012
kategoria: obiekt sakralny, wpisany do rejestru zabytków
architektura: Magdalena Piątek
współpraca: Maria Osielczak, Bartłomiej Szymański, Stefan Białkowski
zakres: program prac konserwatorskich, inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna, projekt budowlany renowacji
powierzchnia zabudowy: 460 m2
powierzchnia użytkowa: 330 m2
kubatura: 2600 m3
inwestor: parafia