Kościół w Pychowicach

Kościół pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pychowicach

koncepcja kościoła parafialnego wraz z częścią dydaktyczno-oświatową i mieszkalną – praca konkursowa

lokalizacja: Pychowice
data: 2009
kategoria: obiekt sakralny
architektura: Joanna Janik, Magdalena Piątek
współpraca: Bartłomiej Szymański
zakres: praca konkursowa – II miejsce
powierzchnia zabudowy: 1 992 m2
powierzchnia użytkowa: 2 600 m2
kubatura: 16 550 m3
inwestor: parafia