Park

Park przy Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach

zagospodarowanie zabytkowego parku

lokalizacja: Łodygowice
data: 2012 – 2013
kategoria: zagospodarowanie i obiekty małej architektury w parku wpisanym do rejestru zabytków
architektura: Magdalena Piątek
współpraca: Daniel Tlałka
zakres: koncepcja, projekt budowlany, kosztorys inwestorski
inwestor: publiczny