Przedszkole im. Ottona Klobusa

Przedszkole im. Ottona Klobusa w Łodygowicach
remont generalny i rozbudowa budynku przedszkolnego

lokalizacja: Łodygowice
data: 2011 – 2012
kategoria: obiekt użyteczności publicznej
architektura: Magdalena Piątek
współpraca / branże: Stefan Białkowski, Bartłomiej Szymański, Antoni Gołek, Maria Czeszejko-Sochacka
zakres: koncepcja, projekt budowlany, projekt aranżacji wnętrza, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, nadzór autorski
powierzchnia zabudowy: 422 m2
powierzchnia użytkowa: 560 m2
kubatura: 3500 m3
inwestor: publiczny