Przedszkole modułowe

Przedszkole w konstrukcji kontenerowej – praca konkursowa

data: 2013
kategoria: obiekt użyteczności publicznej
architektura: Magdalena Piątek
współpraca: Bartłomiej Szymański, Magdalena Aksamit
zakres: praca konkursowa
powierzchnia zabudowy: 860 m2
powierzchnia użytkowa: 800 m2
kubatura: 2698 m3