Sanktuarium Matki Boskiej

Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej
renowacja wnętrza obiektu sakralnego wpisanego do rejestru zabytków

lokalizacja: Rychwałd
data: 2008 – 2010
kategoria: Obiekt sakralny
architektura: Magdalena Piątek
współpraca: Maria Osielczak, Stefan Białkowski
zakres: koncepcja, program prac konserwatorskich, projekt budowlany, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, nadzór autorski
inwestor: Klasztor Franciszkanów