Zarzecze – Koncepcja

Zagospodarowanie turystyczne miejscowości Zarzecze
koncepcja zagospodarowania turystycznego

lokalizacja: Zarzecze
data: 2011
kategoria: koncepcja zagospodarowania
architektura: Magdalena Piątek
współpraca: Bartłomiej Szymański
zakres: koncepcja, kosztorys szacunkowy
powierzchnia opracowania: ok 20 ha
inwestor: publiczny