Zespół Parkowo-Pałacowy

Zespół Parkowo-Pałacowy w Łodygowicach
remont generalny

lokalizacja: Łodygowice
data: 2013 – 2014
kategoria: obiekt wpisany do rejestru zabytków
architektura: Magdalena Piątek, Joanna Janik
współpraca / branże: Daniel Tlałka, Stefan Białkowski, Joanna Lenart-Gaweł, Dariusz Kubica,
zakres: wielobranżowy projekt budowlany, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, nadzór autorski
powierzchnia użytkowa: ok. 960 m2
inwestor: publiczny

fot. STUDIO A

http://www.videostudio.info.pl