Zespół Szkół Specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach
remont i rozbudowa zabytkowego budynku szkolnego

lokalizacja: Łodygowice
data: 2012 – 2013
kategoria: obiekt użyteczności publicznej, wpisany do rejestru zabytków
architektura: Magdalena Piątek Joanna Janik
współpraca / branże: Stefan Białkowski, Bartłomiej Szymański, Jerzy Olearczyk, Antoni Gołek
zakres: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany, program prac konserwatorskich, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, nadzór autorski
powierzchnia zabudowy: 680 m2
powierzchnia użytkowa: 1300 m2
kubatura: 5150 m3
inwestor: publiczny